لیست دسته بندی ها
توصیه مهم !!!
با توجه به اینکه کلیه ی عروس و دامادها در ابتدای امر برای تصمیم گیری برای جشن خود به تالارها و تشریفات و آرایشگاه ها مراجعه می کنند و بعد از آن به آتلیه ها مراجعه می کنند، از این رو این نکته لازم به ذکر است که برخی از تالارها و آرایشگاه ها به همکاری با بعضی از آتلیه های غیر مچاز و فاقد صلاحیت مبادرت می ورزند (به دلیل امور مالی و اینکه بخشی از مبلغ دریافتی قرارداد آتلیه به تالارها و آرایشگاه ها تعلق می گیرد) و به همین دلیل این موسسات را به عروس و دامادها پیشنهاد می کنند و هزینه های بالاتری در قبال خدمات کمتر دریافت می کنید .

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه آتلیه ها با توجه به شرایط کاری، اطلاعات بیشتری از خدمات دهندگان دیگر عروسی دارند و با کمی دقت می توان به این نکته پی برد که آتلیه ها کار تالارها و آرایشگاه ها را می بینند ولی هیچگاه تالارها و آرایشگاه ها کار آتلیه عکاسی را که برای مشتری معرفی شده انجام می دهند را نمی بینند .
توصیه مهم !!!